Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Thứ Tư, 13-10-2021 / 2:56:46 Sáng
391 Lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, (ATTT), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Chi tiết 04 tập phim sitcom nói trên được đăng tải trên kênh Youtube “An toàn không gian mạng” của Cục An toàn thông tin, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw;

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog;

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs;

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị cán bộ Quỹ tỉnh truy cập, xem để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng mạng internet.

Phòng Truyền thông