• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1990/SNN-QBVR 16-07-2019 Về việc khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng cho các bên nhận khoán
1523/SNN-VP 30-05-2019 Tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015"
1094/SNN-QBVR 22-04-2019 Về việc kiểm tra, giám sát thực hiện việc chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
747/SNN-QBVR 20-03-2019 Về việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử
512/KH-SNN 28-02-2019 Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2019 của Sở NN&PTNT Đắk Lắk
302/SNN-QBVR 31-01-2019 Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019
2766/SNN-QBVR 16-10-2018 Về việc phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 đối với Ban Quản lý rừng PHĐN Krông Năng
398/SNN-QBVR 22-02-2018 Hướng dẫn áp dụng hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
928/SNN-QBVR 19-04-2018 Hướng dẫn hồ sơ và Quản lý sử dụng tiền DVMTR năm 2018
1277/SNN-QBVR 23-05-2018 Về việc trồng rừng thay thế tại Cty TNHH MTV LN Ea Wy
1282/SNN-QBVR 23-05-2018 Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng tại Tiểu khu 40 xã Ea Sol huyện Ea H'Leo
928/SNN-QBVR 19-04-2018 Về việc hướng dẫn hồ sơ và quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018.
01/QĐ-SNN 02-01-2018 Thành lập đoàn kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
139/SNN-CCKL 16-01-2018 V/v triển khai Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.