Thứ Ba, 15-02-2022 / 1:30:02 Sáng
583 Lượt xem
Số hiệu 347/SNN-VP
Ngày ban hành 11-02-2022
Người ký Mai Trọng Dũng
Trích yếu TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh