Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (05/08/2020, 08:04)

Thứ Tư, 05-08-2020 / 7:09:01 Sáng
703 Lượt xem

Nội dung chi tiết tại đây
https://daklak.gov.vn/