ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIÊN RỪNG NHIỆM KỲ II (2019-2024)

Thứ Sáu, 10-05-2019 / 2:52:39 Sáng
1217 Lượt xem

Chiều ngày 09/5/2019, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (năm 2019-2024). Đến dự Đại hội về phía Công Đoàn cấp trên có Đồng chí Trần Quốc Diễn – Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Về phía Lãnh đạo Quỹ tỉnh có Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. 

Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-CĐN ngày 24/4/2014 của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT. Trải qua 5 năm, Công đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã không ngừng phát triển, vượt qua nhiều trở ngại khó khăn, đoàn viên công đoàn cùng người lao động luôn đoàn kết, tích cực trong công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra.

5 năm qua, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể CBVC, NLĐ trong cơ quan; vận động 100% CBVC, NLĐ tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hằng năm. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC, NLĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng thường xuyên phát động tổ chức và nhiệt tình tham gia các phong trào thể dục thể thao cũng như hết sức quan tâm đến các hoạt động của Ban nữ công.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019, Phương hướng hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu nhân sự BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Giám đốc, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

  Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 với 05 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Quân, Phó Giám đốc Quỹ tỉnh được Ban Chấp hành bầu Chủ tịch công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa  giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

(Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong nhiệm kỳ I)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Nguyễn Minh Chí – Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ tỉnh nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, lao động nhận thức sâu sắc về chính sách chi trả DVMTR và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Quỹ tỉnh theo quy định luật Lâm nghiệp và hướng dẫn tại nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; quán triệt đến mọi đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Công văn số 313/SNN-VP ngày 22/02/2017  của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy manh toàn diện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn cũng như tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình từ thiện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động nữ công làm tốt công tác quản lý tài chính và công tác kiểm tra công đoàn.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; Cấp ủy Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh,  Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, đồng thời ra sức động viên đoàn viên công đoàn, người lao động Quỹ tỉnh phát huy tài năng, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp phần chăm lo đời sống, việc làm của người lao động .

                                                                         Huỳnh Lài – Phòng Truyền thông.