Đề xuất phương án sử dụng nguồn tiền trồng rừng thay thế của các chủ dự án nộp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Thứ Tư, 14-10-2020 / 7:23:05 Sáng
1254 Lượt xem

Ngày 14/10/2020 Quỹ tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án sử dụng nguồn tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các phòng/cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quản lý xây dựng công trình – NVTH, Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Kiểm Lâm; Giám đốc các Ban quản lý rừng, Vườn quốc gia Chư Yang Sin và Giám đốc các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp.

Trong những năm qua, công tác trồng rừng thay thế góp phần tăng tỷ lệ phủ xanh đất trống đồi núi trọc được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm ủng hộ, và bước đầu đã mang lại những kết quả nhất định. Theo số liệu tổng hợp qua các năm từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì tổng số tiền (được quy đổi từ diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng) là 70,009 tỷ đồng.

Hiện nay một số đơn vị chủ rừng (BQL Rừng phòng hộ Buôn Đôn ,BQL Rừng LS-VH-MT hồ Lắk, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô , Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông , BQL rừng phòng hộ Núi Vọng Phu ) đã đăng ký trồng rừng thay thế trong năm 2021 với tổng diện tích khoảng 67,0 ha. Đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng khi các đơn vị đã tích cực, chủ động hơn trong công tác trồng rừng thay thế.

Trên cơ sở báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, ý kiến của các phòng QLXDCT và NVTH, phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Kiểm lâm và ý kiến của các chủ rừng. Cuộc họp thống nhất đề nghị các chủ rừng có đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021 (khoảng 67ha rừng phòng hộ) tiếp tục rà soát lại các tiêu chí đảm bảo việc trồng rừng phòng hộ, đặc dụng có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra quỹ đất, báo cáo UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế theo quy định. Đối với các chủ rừng chưa đăng ký trồng trong năm 2021 đề nghị tiếp tục rà soát quỹ đất để đăng ký trồng bổ sung trong năm 2021 và các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiêu chí trồng rừng theo quy định.

Hy vọng quy định mới về công tác trồng rừng thay thế sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đối với hoạt động trồng rừng, đẩy mạnh và nâng cao một bước trách nhiệm các chủ dự án, cơ quan quản lý và người dân nhằm góp phần nâng cao độ che phủ của rừng như mục tiêu của tỉnh đã đề ra./.

Phượng Vĩ – Phòng Truyền thông