Đồng chí NGUYỄN HOÀI DƯƠNG – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời”

Thứ Tư, 30-12-2020 / 1:21:21 Sáng
1716 Lượt xem

Nắm bắt xu thế thị trường, một số cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Các mô hình này không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho người sản xuất mà còn góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người nông dân về gắn sản xuất với bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Đắk Lắk với ông NGUYỄN HOÀI DƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” kỳ này.

Báo Đắk lắk