Hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Thứ Tư, 17-04-2024 / 1:12:43 Sáng
187 Lượt xem

Ngày 16/04/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 3169/UBND-KGVX gửi các cơ quan hành chính nhà nước, Các đơn vị sự nghiệp công lập, Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Chi tiết Công văn số 3169/UBND-KGVX xem tại đây

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 1570/TBLĐTBXH ngày 12/4/2024 về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Thông báo trên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 theo quy định.

Quỹ Bảo vệ và PTR