HỌP THÔN, BUÔN ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ TIỀN DVMTR THÔNG QUA VIETTEL PAY TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG.

Thứ Tư, 15-05-2019 / 7:28:35 Sáng
1297 Lượt xem

Trước đây, việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn do cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trực tiếp chi trả bằng tiền mặt. Việc chi trả theo hình thức trực tiếp này độ an toàn không cao. Từ năm 2019, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ thực hiện trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng;  Ngày 10/5/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Viettel Pay Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thực hiện.

Để triển khai việc chi trả tiền DVMTR thông qua Viettel Pay Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chỉ đạo cho các Chi nhánh Quỹ liên huyện tiến hành tổ chức họp họp các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; mục đích tuyên truyền về hình thức chi trả mới này, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, bầu chọn người đại diện để đứng tên mở tài khoản để nhận tiền DVMTR,.

Từ ngày 23/4 đến ngày 9/5/2019 Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk phối hợp với Công ty Viễn thông Viettel – CN Krông Bông, UBND các xã, các thôn buôn, cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn huyện Krông Bông tiến hành tổ chức họp thống nhất mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền DVMTR.

Sau hơn 02 tuần làm việc với 33 cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn 06 xã: Ea Trul, Hoà Sơn, Khuê Ngọc Điền, Hoà Lễ, Hoà Phong, Yang Mao, huyện Krông Bông. Chi nhánh đã phối hợp với các bên liên quan thống nhất mở tài khoản cho các cộng đồng nhóm hộ. Trong đó 11 cộng đồng, nhóm hộ thống nhất mở tài mở tài khoản riêng (với 142 tài khoản cá nhân) và 22 cộng đồng nhóm hộ thống nhất mở tài khoản chung (thực hiện theo đúng tại Quyết định số 447/QĐ-TCLN-KHTH ngày 11/10/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về ban hành “Sổ tay hướng dẫn chi trả tiền DVMTR qua TKNH”)

Chuyển khoản là phương pháp tiết kiệm thời gian, chi phí và an toàn. Tuy nhiên hiện nay việc chi trả qua tài khoản vẫn gặp khó khăn đối với chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình vùng sâu, vùng cao, xa khu trung tâm xã nơi có giao dịch Viettel Pay. Tuy nhiên, Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tuyên truyền sâu rộng để người dân an tâm tiếp tục thực hiện và ủng hộ hình thức chi trả này.

Lê Tấn Cường, CN Krông Bông – Krông Pắk