Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Thứ Hai, 16-10-2023 / 1:45:28 Sáng
264 Lượt xem

Nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan tới các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Quân đội, Ngày 11/9/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Để hưởng ứng tham gia, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8906/UBND-NC đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh quan tâm kịp thời triển khai và hưởng ứng cuộc thi.

Chi tiết Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP tại đây

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh quan tâm kịp thời triển khai và hưởng ứng cuộc thi trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tại địa chỉ: (https://bdbp.com.vn) và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

Tích cực, thường xuyên truyền thông về Cuộc thi trước và trong thời gian diễn ra Cuộc thi; đăng tải đường link của Cuộc thi, Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị hoặc các hình thức phù hợp khác.

Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền, tham gia Cuộc thi với việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10/2023) và đảm bảo an toàn trên không gian mạng, Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 năm 2023.

Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tích cực đưa tin về cuộc thi.

Thời gian tổ chức Cuộc thi dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023, với 03 vòng thi, trong đó:
– Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023.
– Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023.
 – Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023.
 – Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến 10/12/2023.

Quỹ BV&PTR tỉnh