Kiểm tra, giám sát trồng cây phân tán năm 2020 trên địa bàn huyện M’Đrắk

Thứ Sáu, 09-10-2020 / 3:22:51 Sáng
1220 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Ngày 25/9/2020, Chi nhánh quỹ liên huyện M’Đrắk – Ea Kar phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện M’Đrắk tiến hành kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán năm 2020 trên địa bàn huyện.

Năm 2020 trên địa bàn huyện M’Đrắk có 7 đơn vị tham gia đăng ký trồng với tổng số 2.173 cây sao đen được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Bước đầu qua kiểm tra giám sát, tỷ lệ cây sống năm nay ước đạt trên 90%.

Để việc trồng cây phân tán đạt hiệu quả cao nhất, Chi nhánh Quỹ liên huyện M’Đrăk – Ea Kar phối hợp cùng với phòng Nông nghiệp huyện M’Đrắk chủ động có buổi làm việc với các đơn vị có đăng ký trồng cây phân tán trên địa bàn huyện để yêu cầu các đơn vị được nhận cây giống phân công rõ trách nhiệm, chủ động chuẩn bị hố trồng, cây chống và công tác quản lý bảo vệ cây trồng để cây trồng đến đâu đảm bảo sống đến đó, không thực hiện theo phong trào. Công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng phải được đặc biệt được quan tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký trồng.

Hồ Sỹ Điền – Chi nhánh M’Đrắk, Ea Kar