Lễ ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với các cơ sở sản xuất công nghiệp

Thứ Sáu, 08-11-2019 / 3:12:56 Sáng
1751 Lượt xem

Thực hiện quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước để phục vụ sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong sáng ngày 08/11/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức buổi Lễ ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với các đơn vị có sử dụng nước vào sản xuất công nghiệp.

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh là các nhà máy, cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sản xuất vật liệu xây dựng; cơ sở sản xuất, chế biến hàng tiểu thủ công nghiệp; cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, thực phẩm; các nhà máy đường mía; cơ sở sản xuất rượu, bia, nước giải khát…. trong đó nước là nguyên liệu của sản xuất hoặc là yếu tố quan trọng phục vụ sản xuất, được lấy từ hồ, ao, sông, suối, kênh, rạch mà nguồn gốc của nước từ vùng đầu nguồn, được bảo vệ và duy trì nhờ thảm che thực vật rừng.

Tham dự buổi Lễ ký kết về phía Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc cùng trưởng các phòng chuyên môn và đại diện lãnh đạo của các đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng được phê duyệt tại Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Nguyễn Văn Đoàn – Phó trưởng phòng Kế hoạch thay mặt Quỹ tỉnh đã nêu lên mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của việc ký kết lần này. Tiếp đến là phần trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR và một số quy định hiện hành liên quan đến chi trả DVMTR. Bên cạnh đó, tại buổi lễ đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa Chính sách chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét, các bên liên quan đã thống nhất cao các nội dung cũng như các điều khoản trong hợp đồng để tiến hành ký kết. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận của các bên tham gia.

Tin: Phòng Truyền thông