Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Năm, 18-11-2021 / 8:45:28 Sáng
617 Lượt xem

Ngày 18/11/2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Thành phần tham dự Hội thảo là lãnh đạo cùng cán bộ chuyên môn của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh; Hội thảo được tổ chức một buổi bằng hình thức trực tuyến. Ông Lê Văn Thanh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chủ trì Hội thảo. Chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk có Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

 Sau khi khai mạc Hội thảo, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã giới thiệu với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh về các phương pháp kiểm tra giám sát và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm nộp tiền DVMTR. Trên cơ sở đã triển khai thành công trong việc xử lý và thu hồi các đơn vị chậm nộp tiền tại một số tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Yên Bái có các bài tham luận nhằm chia sẻ các kinh nghiệm trong Hội thảo để các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khác học hỏi và có định hướng xử lý tại địa phương mình.

Nhìn chung để thành công trong việc kiểm tra giám sát và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm nộp tiền DVMTR thì ngoài sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các Lãnh đạo tỉnh, bên cạnh đấy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh nêu trên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng của địa phương như: Sở Công Thương, Cục Thuế, Tổng công ty Điện lực…đưa ra các đề xuất, có biện pháp xử lý mạnh mẽ để yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc hơn trong công tác nộp tiền DVMTR đúng thời gian quy định.

 Kết luận Hội thảo Ông Lê Văn Thanh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã đánh giá cao và tuyên dương những kết quả mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh đã đạt được. Qua đây ông cũng góp ý cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam hoàn thiện các Quy trình cần phải bổ sung chỉnh sửa đề phù hợp với việc kiểm tra giám sát và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm nộp tiền DVMTR. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ các địa phương cần tiếp tục tập trung thu đúng, thu đủ tiền DVMTR trên cơ sở rà soát các hợp đồng ủy thác, các loại dịch vụ môi trường rừng mới đã được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ CP; Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp còn chây ỳ, nợ đọng kéo dài theo đúng quy định; Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương làm việc với các đơn vị có thẩm quyền để có các văn bản hỗ trợ thu hồi nợ cho các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng địa phương.

Tin, ảnh: Vũ Thanh Sơn Tùng