Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Thứ Năm, 01-08-2019 / 7:09:12 Sáng
997 Lượt xem

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây