Tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Thứ Tư, 06-10-2021 / 3:03:16 Sáng
460 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9300/UBND-KGVX, gửi Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Đọc thêm

Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Hướng dẫn tra cứu BHXH trên ứng dụng VssID

Hướng dẫn cài đặt, đăng nhập ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số để thay thế cho Bảo hiểm y tế giấy khi đi khám, chữa bệnh và theo dõi các thông tin liên quan đến Bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền về những tiện ích của ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số và hướng dẫn, vận động, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Phòng Truyền thông