Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021)

Thứ Tư, 01-07-2020 / 9:03:21 Sáng
2626 Lượt xem

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5456/UBND-KGVX về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021).
Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021) đạt kết quả cao, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để biết, đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021) (Thể lệ cuộc thi xem tại đây).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Phòng Truyền thông