Thứ Ba, 04-07-2017 / 1:57:49 Chiều
1134 Lượt xem
Số hiệu 85/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 25-05-2012
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ BVPTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970