Thứ Sáu, 31-05-2024 / 2:37:43 Sáng
47 Lượt xem
Số hiệu 56/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 18-05-2024
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970