Thứ Tư, 05-07-2017 / 1:57:59 Sáng
1001 Lượt xem
Số hiệu 115/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01-11-2013
Người ký
Trích yếu Phê duyệt bổ sung các nhà máy thủy điện phải trả phí DVMTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970