Thứ Tư, 05-07-2017 / 1:55:45 Sáng
1083 Lượt xem
Số hiệu 2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-05-2012
Người ký
Trích yếu Phê duyệt danh sách các đơn vị thủy điện phải trả phí DVMTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh