Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:00:51 Sáng
1080 Lượt xem
Số hiệu 817/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-03-2013
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2013 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh