Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:04:39 Sáng
969 Lượt xem
Số hiệu 124/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01-10-2014
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2014 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh