Thứ Năm, 15-03-2018 / 1:12:07 Sáng
470 Lượt xem
Số hiệu 14/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 07-02-2018
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
Tải file đính kèm Tải file đính kèm