Thứ Hai, 07-05-2018 / 8:10:45 Sáng
1103 Lượt xem
Số hiệu 01/QĐ-SNN
Ngày ban hành 02-01-2018
Người ký Nguyễn Hoài Dương
Trích yếu Thành lập đoàn kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh