Thứ Năm, 29-09-2022 / 2:47:03 Sáng
319 Lượt xem
Số hiệu 56
Ngày ban hành 16-09-2022
Người ký abc
Trích yếu Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Tải file đính kèm Tải file đính kèm