Thứ Năm, 10-03-2022 / 7:27:24 Sáng
340 Lượt xem
Số hiệu
Ngày ban hành 10-03-2022
Người ký Nguyễn Hoài Dương
Trích yếu Thư kêu gọi gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng cây xanh đô thị và cây rừng trên địa bàn tỉnh
Tải file đính kèm Tải file đính kèm