• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
488/QBVR-KHTH 12-07-2019 Về việc xác định số tiền DVMTR dự kiến chi trả cho bên nhận khoán
437/QBVR-KHTH 07-06-2019 Về chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước vào sản xuất
384/QBVR-KHTH 15-05-2019 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Thông báo số 58/TB-VNFF-BĐH ngày 27/4/2019 của Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam
314/QBVR-KHTH 23-04-2019 Về việc đăng ký trồng cây phân tán năm 2019 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
05/TM-TTTK 02-04-2019 Mời tham gia viết tin, bài cho Tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
640/TB-QBVR 15-10-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk (chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng nhà máy thủy điện Ea Đrăng 2 tại huyện Ea H'leo)
576/TB-QBVR 13-09-2018 Thông báo phân công nhiệm vụ bàn giao, xác nhận, kiểm tra, giám sát trồng cây phân tán năm 2018 địa bàn huyện M'Đrăk
566/TB-QBVR 07-09-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thếBan QLDA các công trình điện Miền Trung
565/TB-QBVR 07-09-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Búk
471/TB-QBVR 03-08-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
45/KH-QBVR 02-02-2018 Chương trình Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2018
169/KH-QBVR 29-03-2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh
340 04-06-2018 Về việc hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế
187/KH-QBVR 09-04-2018 Kế hoạch Văn thư Lưu trữ năm 2018