Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Thứ Năm, 15-03-2018 / 1:16:39 Sáng
1040 Lượt xem

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

1. Theo đó, giảm mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp so với quy định hiện hành đối với các thủ tục sau:

– Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/giống (giảm 150.000 đồng/giống);

– Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/vườn giống (giảm 350.000 đồng/vườn giống);

– Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống: 600.000 đồng/lô giống (giảm 150.000 đồng/lô giống).

2. Đồng thời, quy định cụ thể phí cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón); giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

 

3. Ngoài ra, Thông tư 14/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 26/3/2018) bổ sung thêm hai tổ chức có thẩm quyền thu phí, lệ phí, bao gồm: Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

(Nguồn: Hồ Thị Hồng – Quỹ BVPTR tỉnh.)