Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thứ Năm, 28-12-2017 / 8:50:15 Sáng
1545 Lượt xem

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2017,  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh; các Ban kiểm soát Quỹ tỉnh và toàn thể Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của Giám đốc Quỹ tỉnh, Hội nghị được lắng nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ tỉnh do ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh trình   bày. Qua Báo cáo cho thấy năm 2017 vừa qua, Quỹ tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có những thành tựu nổi bậc như: Trồng 29.580 cây phân tán trên địa bàn 03 huyện: Ea Kar, Krông Bông và M’Đrắc; Thông qua  Chương trình “ Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường năm 2017”, Quỹ tỉnh đã phát 4.300 tờ gấp, 1.350 mũ và 6.300 cuốn vở học sinh cho các em học sinh giỏi và có hoàn cảnh khó khăn; Trồng cây xanh tại khuôn viên trường học. Các Chương trình đã được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở, UBND các huyện đánh giá cao và có sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp trong xã hội.

Đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 như: công tác Kiểm tra, giám sát và truyền thông; đẩy mạnh thu tiền trồng rừng thay thế; cập nhật diện tích rừng cung ứng DVMTR…

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh đề nghị cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc Quỹ tỉnh, đoàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ tỉnh. Trước mắt cần tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại trong năm 2017. Tăng cường, đổi mới công tác truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR; Rà soát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước; Đẩy mạnh công tác thu tiền trồng rừng thay thế; Công tác kiểm tra giám sát…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Quỹ tỉnh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo Hội nghị của Đ/c Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh sẽ đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Trong đó sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; Triển khai tốt các giải pháp đã đưa ra tại Hội nghị hôm nay để việc thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả cao, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng . 

 Nguồn: Hồ Thị Hồng – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk