Tuyên truyền NDD147 kết hợp với lễ ký kết năm 2017

Thứ Sáu, 07-07-2017 / 1:14:27 Chiều
1148 Lượt xem

Đắk Lắk: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến NĐ 147/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ và ký kết hợp phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Sáng ngày 2/12/2016 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk , đã tổ chức buổi kết hợp tuyên truyền phổ biến NĐ 147/NĐ-CP và ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với cá đơn vị sử dụng DVMTR

Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ; ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ cùng toàn thể chuyên viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 02/11/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ – CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường. Nghị định mới đã thể hiện sự đồng thuận lớn của toàn xã hội đối với chính sách, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên liên quan được đảm bảo. Điều này không chỉ dừng lại ở việc gia tăng nguồn thu tiền DVMTR hàng năm mà cũng đồng nghĩa với việc số tiền người dân tham gia bảo vệ, cung ứng DVMTR nhận được hàng năm cũng tăng lên, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện thu nhập, sinh kế nhất là đối với đồng bào dân tộc nghèo vùng núi; giúp họ có thêm động lực tham gia giữ rừng, bảo vệ rừng. Đồng thời, tạo cơ chế chính sách mới cho công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền uỷ thác của bên sử dụng dịch vụ bảo vệ môi trường trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Qua đó, cải thiện thu nhập cho người dân, từng bước xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào việc bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận của các bên tham gia./.

                                  (Nguồn: Bùi Thị Vy Tuyên – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)