Quy định mới về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 13-03-2018 / 1:08:17 Sáng
1827 Lượt xem

Ngày 17/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC quy định về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó nổi bật là các quy định về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, cơ quan thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Theo đó trong nội dung Thông tư quy định:

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Chủ rừng là tổ chức được áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính đối với loại hình tổ chức của đơn vị và lập báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng do cơ quan quản lý trực tiếp thẩm định, xét duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc cấp huyện được Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện thẩm định, xét duyệt Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Điều khoản thi hành:

Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2018 và áp dụng kể từ năm tài chính 2018. Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hết hiệu lực ngày 05/3/2018.

(Nguồn: Ngô Vương Phi – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)