Cá nhân không được xét khen thưởng cấp Nhà nước 02 lần/năm

Thứ Năm, 28-12-2017 / 9:09:44 Sáng
1325 Lượt xem

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2017/TT-BNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

Không được xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn) trong 01 năm.

Đòng thời, Thông tư 08/2017/TT-BNT còn quy định:

  • Căn cứ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được mà đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp.
  • Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì được xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó.
  • Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ cho cùng một loại thành tích
(Nguồn: Lê Kim Huy – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk)