• Phát huy hào khí mùa Thu lịch sử

    Phát huy hào khí mùa Thu lịch sử

    Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức để lập nên những chiến công mới, những thành tích mới trong 76 năm qua… Mỗi độ […]