Thứ Năm, 28-12-2017 / 9:04:50 Sáng
1553 Lượt xem
Số hiệu 08/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 15-12-2017
Người ký Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
Trích yếu QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Tải file đính kèm Tải file đính kèm