Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:39:29 Sáng
1225 Lượt xem
Số hiệu 138/QBVR-TCKT
Ngày ban hành 04-03-2017
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2017
Tải file đính kèm Tải file đính kèm