Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:39:29 Sáng
1482 Lượt xem
Số hiệu 138/QBVR-TCKT
Ngày ban hành 04-03-2017
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2017
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh