Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:10:59 Sáng
1028 Lượt xem
Số hiệu 3970/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-12-2016
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2017
Tải file đính kèm Tải file đính kèm