Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:10:59 Sáng
1299 Lượt xem
Số hiệu 3970/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-12-2016
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2017
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh