Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:14:36 Sáng
3006 Lượt xem
Số hiệu 1030/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16-05-2007
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Đắk Lắk
Tải file đính kèm Tải file đính kèm