Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:14:36 Sáng
3920 Lượt xem
Số hiệu 1030/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16-05-2007
Người ký
Trích yếu Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Đắk Lắk
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970