Thứ Ba, 04-07-2017 / 1:50:58 Chiều
1187 Lượt xem
Số hiệu 40/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27-04-2015
Người ký
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh