Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:11:46 Sáng
978 Lượt xem
Số hiệu 710/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-03-2016
Người ký
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ BVPTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm