Thứ Tư, 05-07-2017 / 2:11:46 Sáng
1045 Lượt xem
Số hiệu 710/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-03-2016
Người ký
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ BVPTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh