Thứ Năm, 19-07-2018 / 1:09:56 Sáng
902 Lượt xem
Số hiệu 1596/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-07-2018
Người ký Y Giang Gry Niê Knơng
Trích yếu Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư trồng bông tập trung có tưới tại xã Ya Tờ Mốt huyện Ea Súp của Công ty SXKD nguyên liệu dệt may Việt Nam
Tải file đính kèm Tải file đính kèm