Thứ Hai, 27-05-2019 / 3:06:10 Sáng
994 Lượt xem
Số hiệu 3849/UBND-NN&MT
Ngày ban hành 15-05-2019
Người ký Y Giang Gry Niê Knơng
Trích yếu Về việc giao nhiệm vụ phê duyệt hồ sơ chi trả tiền DVMTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm