Thứ Hai, 27-05-2019 / 3:06:10 Sáng
1341 Lượt xem
Số hiệu 3849/UBND-NN&MT
Ngày ban hành 15-05-2019
Người ký Y Giang Gry Niê Knơng
Trích yếu Về việc giao nhiệm vụ phê duyệt hồ sơ chi trả tiền DVMTR
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970