Chương trình “Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018

Thứ Ba, 17-07-2018 / 7:07:48 Sáng
1816 Lượt xem

Chương trình “Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018

Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả của Chính sách Chi trả DVMTR là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức sâu rộng trong các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể, các đối tượng sử dụng DVMTR và các đối tượng được chi trả tiền DVMTR. Chương trình “Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” là một trong những chương trình trong công tác truyền thông rất thiết thực, gần gũi và mang nhiều ý nghĩa.
Chương trình được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh đồng thời lan tỏa tới gia đình, cộng đồng nơi các em sinh sống về ý nghĩa, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Hình ảnh chương trình “Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2017. Ảnh: Vy Tuyên
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2018; Trong đó có nội dung thực hiện chương trình “Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”. Sau khi làm việc với đại diện Lãnh đạo UBND huyện trong đó có phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa bàn các xã có diện tích rừng cung ứng DVMTR, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thống nhất lựa chọn địa điểm tổ chức chương trình tại 11 trường cụ thể như sau:
– Huyện Ea H’leo:
+ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Xã Ea Sol.
+ Trường THCS Lê Lợi – Xã Ea Hiao.
– Huyện Krông Năng:
+ Trường THCS Nguyễn Trãi – Xã Cư Klông.
+ Trường THCS Hoàng Văn Thụ – Xã Ea Tam.
+ Trường THCS Chu Văn An – Xã Ea Đah.
– Huyện Lắk:
+ Trường THCS Lê Lợi – Xã Đắk Phơi.
+ Trường THCS Lê Quý Đôn – Xã Buôn Triết.
+ Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh – xã Buôn Tría.
– Huyện Ea Kar:
+ Trường THCS Hoàng Hoa Thám – Xã Cư Yang.
+ Trường Tiểu học Cao Bá Quát – xã Ea Sar.
– Huyện Krông Buk:
+ Trường Tiểu học Ama Khê – xã Cư Né.
Nội dung Chương trình bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến Chính sách chi trả DVMTR, công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Tổ chức trò chơi tìm hiểu về chính sách chi trả DVMTR cho các em học sinh; Trồng cây phân tán tại khuôn viên của các trường; Tặng quà cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu khó vươn lên trong học tập.
Chương trình do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 9/2018. Đây là chương trình có tác động tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng trực tiếp đến các em học sinh của nhà trường. Qua những thông điệp được in ấn trên bìa vở của chương trình truyền thông này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hy vọng rằng hoạt động này sẽ góp phần cùng nhà trường giáo dục thế hệ trẻ là mầm non của đất nước nhận thức về ý nghĩa, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái; qua đó đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có tham gia nhận khoán bảo vệ rừng hoặc được nhà nước giao rừng. Kêu gọi các cấp chính quyền địa phương, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và người dân sinh sống trên địa bàn bằng những hành động thiết thực của mình cùng nhau tham gia bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững.

Huỳnh Lài – Phòng Truyền thông