• Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng (tt)

  Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng (tt)

  Quỹ tỉnh tiếp tục giới thiệu một số văn bản, chính sách nối bật sau: 1. Chính thức tăng mức chuẩn trợ cấp hàng tháng cho người có công Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách […]

 • Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

  Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

  Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 1. Theo đó, giảm mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp so […]

 • Không có hình ảnh
 • Không có hình ảnh