• Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Từ ngày 07/01/2019, Đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1401/QĐ-SNN ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  (DVMTR) năm 2018  trên địa […]

 • Kiểm tra, giám sát việc cung ứng DVMTR năm 2017 và công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

  Kiểm tra, giám sát việc cung ứng DVMTR năm 2017 và công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

  Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ngày 06/11/2018 tại văn phòng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý […]

 • HỘI THẢO TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM CHI TRẢ DVMTR QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

  HỘI THẢO TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM CHI TRẢ DVMTR QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

  Ngày 11/9/2018, tại Thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo tổng kết thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng và xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác […]

 • Kiểm tra, Giám sát việc thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2018 tại UBND xã Yang Mao

  Kiểm tra, Giám sát việc thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2018 tại UBND xã Yang Mao

  Ngày 11/9/2018, UBND xã Yang Mao tổ chức chi tạm ứng tiền DVMTR đợi 1 năm 2018 cho hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cử cán bộ phối hợp với UBND xã tham gia kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát […]

 • Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Năng.

  Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Năng.

  Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với các trường trên địa bàn huyện Krông Năng để tổ chức thực hiện, ngày […]

 • Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Krông Năng.

  Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Krông Năng.

  Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, vào sáng ngày 5/9 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 kết hợp cùng chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” […]

 • Tham vấn các nội dung mới về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  Tham vấn các nội dung mới về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  Để chủ động nắm bắt ý kiến của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại các địa phương, ngày 08/8/2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức đoàn công tác làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để tham vấn một số nội […]

 • Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó Quỹ tỉnh đã […]

 • Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng Trồng cây phân tán ngoài tác dụng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, cung cấp cây gỗ …Đặc biệt càng có ý nghĩa hơn trước tình hình biến đổi khí hậu […]

 • HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.

  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.

  Ngày 29/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phát triển Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến các văn bản mới về chính sách chi trả DVMTR. Hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm Đại diện cho phòng Quản lý xây […]

 • Hội nghị tập huấn Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC

  Hội nghị tập huấn Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC

  Ngày 29/6/2018, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính cho các chủ rừng là tổ […]

 • Hoàn chỉnh lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

  Hoàn chỉnh lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

               Ngày 22/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức nghiệm thu để đưa vào sử dụng 05  bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR Thực hiện Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch […]