• HỌP THỐNG NHẤT THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR QUA GIAO DỊCH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIETTEL PAY

  HỌP THỐNG NHẤT THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR QUA GIAO DỊCH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIETTEL PAY

  Chiều ngày 28/5/2019, tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp nhằm thống nhất nội dung thực hiện chi trả tiền DVMTR cho các bên nhận khoán bảo vệ rừng (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) thông qua giao dịch thanh toán điện […]

 • Hội nghị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Hội nghị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, giảm thiểu thời gian của người dân trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, ngày 26/09/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản số 7491/BNN-TCLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và […]

 • Chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lắk và Krông Ana.

  Chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lắk và Krông Ana.

  Trong 02 ngày 23/01 và 25/01/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Chi nhánh QLH Lắk – Krông Ana, Tổ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng) tổ chức tuyên truyền kết hợp thanh toán tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, công đồng thôn […]

 • Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Từ ngày 07/01/2019, Đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1401/QĐ-SNN ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  (DVMTR) năm 2018  trên địa […]

 • Kiểm tra, giám sát việc cung ứng DVMTR năm 2017 và công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

  Kiểm tra, giám sát việc cung ứng DVMTR năm 2017 và công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

  Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ngày 06/11/2018 tại văn phòng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý […]

 • HỘI THẢO TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM CHI TRẢ DVMTR QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

  HỘI THẢO TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM CHI TRẢ DVMTR QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

  Ngày 11/9/2018, tại Thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo tổng kết thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng và xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác […]

 • Kiểm tra, Giám sát việc thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2018 tại UBND xã Yang Mao

  Kiểm tra, Giám sát việc thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2018 tại UBND xã Yang Mao

  Ngày 11/9/2018, UBND xã Yang Mao tổ chức chi tạm ứng tiền DVMTR đợi 1 năm 2018 cho hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cử cán bộ phối hợp với UBND xã tham gia kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát […]

 • Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Năng.

  Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Năng.

  Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ tỉnh) đã phối hợp với các trường trên địa bàn huyện Krông Năng để tổ chức thực hiện, ngày […]

 • Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Krông Năng.

  Chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 tại trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Krông Năng.

  Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, vào sáng ngày 5/9 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 kết hợp cùng chương trình “Chính sách Chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” […]

 • Tham vấn các nội dung mới về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  Tham vấn các nội dung mới về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  Để chủ động nắm bắt ý kiến của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại các địa phương, ngày 08/8/2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức đoàn công tác làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để tham vấn một số nội […]

 • Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó Quỹ tỉnh đã […]

 • Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng Trồng cây phân tán ngoài tác dụng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, cung cấp cây gỗ …Đặc biệt càng có ý nghĩa hơn trước tình hình biến đổi khí hậu […]