• Không có hình ảnh

  Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Nghị định số 40/2015/NĐ-CP (Nghị định 40) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 4 năm […]

 • Không có hình ảnh

  Hoàn thiện hệ thống pháp luật về dịch vụ môi trường rừng

  Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Vậy trong thời gian tới, chính sách về DVMTR có điểm gì mới? Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng […]

 • Không có hình ảnh

  Nội dung cơ bản của dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong Luật Lâm nghiệp mới

  Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR đã có hiệu lực trên phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2011. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, chính sách chi trả DVMTR đã khẳng định hướng đi đúng đắn, mang lại những hiệu quả nhất […]